İlanlar

Reklam Alanı

En Son Eklenenler

TM

Adnan ANILMIŞ
Çağımızın en büyük sorunu İklim Değişikliği

Küresel İklim Değişikliği Nedir?
Gezegenimizin atmosferi tıpkı bir sera gibi çalışır. Yeryüzüne ulaşan güneş ışınlarının neredeyse yarıya yakını yeryüzünden yansır. 
Atmosferimiz, sera gazı olarak da nitelendirilen karbondioksit, metan, su buharı, ozon, azot oksit vb. gazlar sayesinde yeryüzünden 
yansıyan güneş ışınlarının bir kısmını tekrar yeryüzüne gönderir. Bir battaniye işlevi gören sera gazları sayesinde yeryüzündeki
ortalama sıcaklık, insanlar, hayvanlar ve bitkilerin hayatını sürdürmesine imkân verecek bir ısı düzeyini, 15°C’yi yakalar. 
Sera gazları olmasaydı, yeryüzünün ortalama sıcaklığı -18°C civarında olurdu. Sera gazlarının bu doğal etkisi “sera gazı etkisi” olarak adlandırılır.
Atmosferdeki sera gazlarının oranı, 1750’li yıllarda başlayan sanayi devrimi sonrasında artmaya başlamış, 
karbondioksit oranı @’lık bir artış göstererek 280 ppm’den 394 ppm’e ulaşmıştır. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’ne (IPCC) göre 
karbondioksit oranındaki artış öncelikle fosil yakıt kullanımından kaynaklanıyor. Kayda değer ikinci etken, başta ormansızlaşma 
olmak üzere arazi kullanımındaki değişimdir.

Küresel İklim Değişikliğine Yol Açan Etkenler
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli, küresel iklim değişikliğinin ana nedeninin sera gazı emisyonlarında insan faaliyetleri sonucunda 
gözlenen artış olduğunu ortaya koydu.
Başta kömür olmak üzere fosil yakıtların yakılması, atmosferdeki karbondioksit oranının artmasındaki ana sorumludur. 
IPCC’ye göre 2004 yılındaki insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının V’sı fosil yakıt kullanımında ortaya çıkan karbondioksite aittir. 
Ormansızlaşma da ’lik bir paya sahiptir.Fosil yakıtlar arasında ana sorumlu olarak "kömür" karşımıza çıkar. Küresel ölçekte birincil 
enerji talebinin '’si kömürden sağlanırken, enerji kaynaklı sera gazı emisyonlarının C’ü kömür kaynaklıdır. Kömürü 6 ile petrol, 
ile doğalgaz takip eder . Kömür, üretilen bir birim enerji başına doğalgazın 1,7 katı CO2’yi atmosfere salar.İklim Değişikliğinin Etkileri
İklim değişikliğinin etkisi sıcaklıklardaki artıştan ibaret değil.Özellikle son 30 yıllık süreçte, önceki iklim değişmelerinden çok farklı, 
birikimli ve birbirini etkileyerek tetikler nitelikte birçok doğa felaketine neden olan küresel ısınma olgusu ile ortaya çıkan olaylar zinciri 
meydana gelmektedir. Küresel ısınmanın giderek artmasına bağlı olarak sorunların devam edeceği, belirli bir kırılma noktasından sonra da 
geri dönüşü olmayan felaketler sonucu, insanın ve diğer canlıların geleceğinin bile tehlikeye düşeceği olasılığından söz edilmektedir
Küresel ısınmanın neden olduğu olayların bazılarını sıralayacak olursak, 
-Kutuplardaki ve yüksek dağlardaki buzullar küresel ısınmanın artmasına bağlı olarak erimeye devam etmektedir.Bunun sonucunda yaşam alanları daralacaktır.
-Sel, heyelan, erozyon gibi doğa felaketlerinin artmasına neden olur.
-Aşırı sıcaklık artışı nedeniyle dünyada çölleşme yaygınlaşacaktır. 
-Küresel ısınma, gece-gündüz sıcaklık farkını giderek azaltacaktır. 
-Aşırıısınma göllerin, nehirlerin su kapasitelerini azaltacaktır.
-Küresel ısınma sonucu gözlenen ani iklim değişmeleri, vücudun homeostasisinin sağlanmasını güçleştirerek hastalıkları artıracaktır.Küresel ısınmayı önlemek için neler yapmalıyız?
Dünyaya sera gazı yayılmaya devam ettikçe küresel ısınmadan kaçmamız mümkün görünmüyor. Birleşmiş Milletler Raporu’na göre küresel ısınma sebebiyle 
ortalama hava sıcaklıkları 1.8 derece artacak ve denizler 60 cm kadar yükselecek. Kıyı şehirleri de tehdit altında, çünkü büyük bölümü sular altında kalacak. 
Bu senaryoları engellemek için dünyaya hızla yayılmaya devam eden sera gazını engellememiz gerekiyor. Bireysel olarak küresel ısınmayı önlemek için yapmamız gereken birkaç madde
-Geri dönüşüm
-Enerji dostu ampuller kullanılmalı.
-Televizyonlar bekleme konumunda bırakılmamalı.
-Doğru ışıklandırma kullanılmalı.
-Klima yerine vantilatör kullanılmalı.
-Evler ısı kaybına karşı yalıtılmalı.
-Eşyalar, radyatörleri kapatmayacak şekilde yerleştirilmeli.
-Diş fırçalama, bulaşık yıkama, traş esnasında musluk açık bırakılmamalı.
-Daha az su tüketen yeni teknoloji klozetler kullanılmalı.
-Klozetlere asılan temizleme maddeleri kullanılmamalı.
-Çamaşır suyu tüketimi en aza indirilmeli.
-Akan tesisatlar onarılmalı.
-Hortumla sulama ve yıkama yapılmamalı.
-Suyu, kireç ve bakterilerden arındıran filtreler kullanılmalı.
-Toplu taşıma araçları tercih edilmeli.
-Kısa mesafelere arabayla gitmek yerine, yürümeli.
-Kurşunsuz benzin tüketen araçlar tercih edilmeli.
-Aracın taşıma kapasitesi aşılmamalı.
-Uzun duraklamalarda aracın kontağı kapatılmalı.
-Tüketiciler, uzun ömürlü ürünlere yönelmeli.
-Geri dönüştürülemeyen ambalajlarda satılan ürünler alınmamalı.
-Başta PVC olmak üzere, plastik ambalajlardan kaçınmalı.
-Şişe ve kavanoz gibi cam ürünler tercih edilmeli.
-Plastik poşet ve yiyecek kapları gibi ürünler yeniden kullanılmalı.
-Alışverişlerde plastik poşet kullanılmamalı.
-Cam malzemeler, organik çöplerle birlikte atılmamalı.
-Elektrik tüketimi daha düşük modeller alınmalı.
-Yazıcıdan kağıt çıktısı alınması asgariye indirilmeli.
-Bilgisayarlar bekleme konumunda bırakılmamalı.
-Kullanılmayan bilgisayarlar atılmamalı.
Bunun gibi önlemler almaya 
başlarsak çocuklarınız daha iyi bir dünyada yaşayabilir.

Bu Haber İçin Yapılan Yorumlar


Bu Haber İçin Henüz Yorum Yapılmamıştır!!!
Bu Habere Yorum Ekle

Son Haberler