TakipMedya

GUATR NEDİR? NEDENLERİ, BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ.

GUATR NEDİR? NEDENLERİ, BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ.
1.047
24 Aralık 2019 - 0:05

Guatr, boyunda ön alt kısımda yer alan tiroid bezinin büyümesidir. Aslında guatr tek bir hastalık olmaktan çok tiroid bezinin az, normal veya fazla çalışmasıyla birlikte görülebilen tiroid bezi büyümelerini ifade etmektedir. Tiroid bezi salgıladığı hormonlar aracılığıyla vücudumuzun ve alışma hızını düzenlemektedir.

Nedenleri

Guatr’ın dünyada en sık görülen nedeni beslenmede iyot eksikliğidir. Diğer nedenler şunlardır:

  • Graves hastalığı 
  • Hashimoto hastalığı gibi tiroidin iltihaplı hastalıkları
  • Tiroid bezinin tek tarafında nodül ya da şişlik
  • Tiroid bezinde birden fazla nodül ve şişlik varlığı (multinodüler guatr)
  • Tiroid kanseri (İyi huylu tiroid nodüllerine kıyasla çok nadir görülür)
  • Hamilelik (Hamilelik sırasında salgılanan HcG hormonu tiroid bezinin az da olsa büyümesine neden olabilir)
  • Kistler
  • Boyun bölgesinden radyasyona maruz kalan kişiler
  • Ailesinde nodül hikayesi olan kişiler.

İyot içeren yiyeceklerin az olduğu bölgeler, kadın cinsiyet, çeşitli bağışıklık hastalıklarına sahip olanlar, amiodaron, interferon ve lityum gibi ilaçları kullananlar, hamilelik ya da menopoz dönemindeki kadınlar ve 40 yaş üstü kişiler guatr hastalığı açısından risk altındadır.

Guatr belirtileri

Guatr bazı hastalarda hiç belirti vermezken, bazı hastalarda boyunda şişliğin yanında yutma güçlüğü, öksürük, nefes darlığı ve ağrıya yol açabilir. Guatrda tiroit bezinin az veya çok hormon salgılamasına bağlı belirtiler de görülür. Yetersiz hormon salgılanması durumunda kilo alma, uyku hali, uyuşukluk, kuru ve kaba cilt, kabızlık, halsizlik ve saç dökülmesi görülebilir. Normalden fazla hormon salgılandığında ishal, çarpıntı, baş ağrısı, titreme, sinirlilik ve bulantı görülebilir. 

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır?

Guatra yol açan sebeplere göre tedavi değişebilir. Ötiroid gutar (normal çalışan ) genellikle takip edilir. Kan testleri ve ultrason ile takip yeterli olabilir. Hipotiroidi (yavaş çalışması) durumunda ilaç tedavisi başlanır. Bu ilaçlar aç olarak kullanılmalı, 6-8 haftada bir kan tetkikleri ile kontrol edilerek normal çalışması sağlanmalıdır. Hipertiroidi (çok çalışması durumunda ) ilaç tedavisi yapılır. Bu ilaçların etki ve yan etkileri açısından belli aralıklarda kan tetkikleri yapılmalıdır. Sadece ilaç tedavisinin yetmediği durumlarda radyoaktif iyot tedavisi veya cerrahi tedavi düşünülebilir.