TakipMedya

Sefaköy final akademi anadolu lisesi Psikojik Danışman Gül Zeynep VURAL Sınav stresi kaygı ve çözümleri hakkında Bilgi verdi

Sefaköy final akademi anadolu lisesi Psikojik Danışman Gül Zeynep VURAL Sınav stresi kaygı ve çözümleri hakkında Bilgi verdi
4.541
15 Eylül 2021 - 14:40

Takip Medya-İstanbul Küçükçekmece, Sefaköy final akademi anadolu lisesi Psikolojik danışman, Rehber öğretmeni Gül Zeynep VURAL hocamızla ,Takip Medya olarak ,günümüzde gittikçe artan Stres , Kaygı, başaramama korkusu,özellikle gençlerin sınav korkusu çözümleri ile ilgili bir söyleşi yaptık.Vural hoca,ayrıca Anne Babaların yapacakları ile ilgili değerli bilgilerde verdi..


STRES VE KAYGI ARASINDAKİ FARK
Stres ve kaygı sık sık birbirinin yerine kullanılan kelimeler olsa da aralarında ince bir fark vardır.  Stres tipik olarak dışarıdan gelen bir tetikleyiciden kaynaklanır. Sevilen biriyle kavga etmek, bir işin teslim günü, kronik hastalık gibi. Kaygı (anksiyete) ise stres tetikleyicisinin olmadığı durumlarda bile ortadan kalkmayan ısrarlı ve aşırı endişeler yaşama durumuna verilen isimdir. Kısaca şöyle söyleyebiliriz: Stres şu anda yaşarken, kaygı gelecekte yaşar. Stres, tetikleyici olay kaybolduğunda geçerken anksiyete bir stres etkeni olmadığında bile geçmez, devam eder.


KAYGI DURUMUNDA VÜCUDUMUZDA NELER OLUR?
Kaygı, sempatik sinir sistemimizin aktif hale gelmesine neden olur. Sempatik sinir sistemi, vücudun çelişki yaşadığı dönemlerde devreye girerek ortamdaki duruma karşı organları uyarır. Yani sempatik sinir sitemimizin aktif olması durumunda vücudumuza “Savaş ya da kaç” uyarısı verilir. Bu durumda vücudumuzda birtakım değişikler meydana gelir. Göz bebekleri genişler, tükürük salgısı azalır, kalp atışı hızlanır, mide hareketleri yavaşlar gibi. Bu saydığım değişiklikler stresli veya kaygılı dönemlerimizde vücudumuzun fizyolojik olarak yaşadığı durumlardır.
Kaygı durumunda sadece vücudumuzda değişiklikler olmuyor. Aynı zamanda zihinsel, duygusal ve davranışsal birtakım belirtiler de ortaya çıkıyor.
Felaket yorumları içeren düşünceler, unutkanlık yaşama, dikkati toplayamama gibi belirtiler zihinsel belirtilerdir. Gerginlik, sinirlilik, karamsarlık korku hali, panik, kontrolü yitirme hissi, güvensizlik, çaresizlik ve heyecan gibi yaşadığımız durumlar kaygının duygusal belirtileridir.
Kaygı veya stres yaratan durumdan kaçma ve kaçıma durumu, kaygı yaratan durumla karşılaşınca dona kalma gibi durumlar ise kaygının davranışsal belirtileri olarak gözlemliyoruz.


SINAV KAYGISI NEDİR, NEDENLERİ NELER?
Öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasını engelleyen ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygı durumudur. Sınav kaygısı aslında gerekli ve faydalıdır. Öğrenciyi öğrenmeye, bir amaç edinmeye motive eder. Faydalı olmayan ve istemediğimiz yüksek ve aşırı kaygıdır. İstenilen kaygı orta düzey kaygıdır.
Sınav kaygısının nedenlerini 7 başlık altında toplayabiliriz.
1.Zamanın etkin kullanılmaması.
Sınava çalışmaya geç başlama davranışı konuların yetişmeyeceği endişesini beraberinde getiriyor. Konu tekrarının planlanmaması ve yapılamaması da kaygıyı artırıyor
2. Yetersiz öğrenme.
Öğrencilerin devamsızlık durumu veya dersi dinleyememe/dinlememe davranışı yetersiz ve eksik öğrenmeye yol açmaktadır. Herhangi bir dersle ilgili yetersiz öğrenme  de kaygıyı arttıran en önemli faktörlerin arasındadır. Unutmayalım ki bilgi kaygının panzehiridir.
3.Yanlış ders çalışma alışkanlıkları.
Plansız ve programsız ders çalışmak, öğrencinin kendi öğrenme stiline uygun olmayan çalışma tarzıyla ders çalışmaya devam etmesi başarısızlığın en önemli nedenlerindendir. Başarısızlık da öğrencinin kaygısının artmasına ve motivasyonunun düşmesine neden olmaktadır.
4. Sınava çok fazla anlam yüklenmesi.
Öğrencinin sınavı kendini kanıtlayacağı bir platforma ve yarışa dönüştürmesi de öğrencinin kaygı düzeyini yükseltir.
5. Başarısızlık korkusu.
Başarısız olma korkusunu yoğun yaşayan bireylerin kendilerine olan güvenleri git gide azalır, kaygı düzeyi yükselir ve bu da başarısızlığı beraberinde getirir. Bu döngüden kurtulmak çok önemlidir.
6. Mükemmeliyetçilik düşüncesi.
Mükemmeliyetçilik erişilmesi mümkün olmayan bir konuma umutsuzca erişme çabası anlamına gelir. Mükemmeliyetçilik, sağlıklı bir şekilde elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışma çabasıyla karıştırılır. En iyiyi başarmak için çaba gösterenler başarılı olmak ya da hedeflerine ulaşmak için gösterdikleri bu çabadan zevk alırlar. Mükemmeliyetçi kişiler ise hiçbir zaman ve koşulda hata yapılmaması gerektiğine inandıklarından kendilerinden ve yaptıklarından sürekli kuşku duyup, kaygı içinde yaşarlar.
7. Aile baskısı
Son madde olmasına rağmen aslında çok önemli olan bir başlık olduğunu düşünüyorum. Ailelerin çocuklarından çok fazla beklentisinin olması, çevreyle kıyaslanması ve çocuğun bunları gerçekleştiremeyeceği düşüncesine kapılması öğrencinin kaygı düzeyini yükseltmektedir.
Öğrencilerin büyük bir bölümü bu sebeplerden dolayı kaygı ve stres yaşamaktadır. Kontrol edilemeyen ve yönetilemeyen kaygı, psikolojik açıdan olumsuz etkiler bıraktığı gibi hayatımız hakkındaki planlarımızı da olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden öğrencilerimiz stres ve kaygıyı yönetme yollarını öğrenmeli ve bu becerilerini geliştirmeleri gerekmektedir.

SINAV KAYGISINI AZALTMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?


Öğrenciler için öneriler:
1.Planlı ve programlı çalışma
Planlı ve programlı ders çalışma sınava yeteri kadar ve zamanında çalışmanızı sağlar.
Kimi öğrenciler son ana kadar ders çalışmak ister kimi öğrenciler ise öğrendikleri bilgilerin karışacağı sebebiyle sınavdan birkaç gün öncesinde ders çalışmayı bırakır. Burada önemli olan öğrencinin kendisini tanıması ve ona göre bir karar vermesidir.
2.Uyku, dinlenme ve beslenme
Yeterince uyumaya çalışın. Ortalama 8 saat uyku uyumaları gerekmektedir. Fiziksel olarak dinlenmiş olmak, beynin yoğun uyarıcılara maruz kalmayıp yorgun olmaması hem ders dinlemek hem de sınav için önemlidir. Fazla ve mideye dokunacak yiyeceklerden uzak durmak sindirim sisteminin rahat çalışabilmesi için gereklidir. Sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda hem ailelere hem de öğrencilerimize görev düşmektedir.

3.Düşünce ve inançlar
Olumsuz düşünce, kişinin zihninde ani ve otomatik olarak beliren, doğruluğu yeterince değerlendirilmemiş düşünce, imaj veya seslerdir. Öğrenciler olumsuz duygular barındıran kelime veya cümleleri tekrar ettikçe bunlara inanırlar ve bunları hayatlarının bir parçası haline getirirler. “Eğer başarılı olamazsam aileme ne söylerim?” , “Bu sınavda başarılı olamayacağım.” , “Ellerim titriyor. Hiçbir şey yapamayacağım?” , “Ben yetersizim. Aptalın tekiyim.” gibi olumsuz ve yıkıcı düşüncelerden mümkün olduğunca uzak durun. Bunları olumlu ve gerçekçi düşüncelere çevirmeye çalışın: “Sonuç her ne olursa olsun ailem beni seviyor.” , “Bu sınavda başarılı olabilirim.” , “Elimden geleni yapacağım.” “Bu sınav için yeterleyim. Ben akıllı biriyim.” gibi.
5)Doğru nefes alma ve gevşeme
Öğrencilerin sınava girmeden ya da sınav sırasında kaygı düzeyinizin arttığında birkaç kez diyaframdan alınan derin nefes öğrenciyi rahatlatacaktır. Ayrıca birkaç dakika gözlerini kapatarak mutlu eden bir anının ya da bir yerin hayalini kurmak da rahatlamaya ve düşünce odağınızın daha olumluya değişmesine yardımcı olacaktır.
Öğrencilerimize son olarak şunları da söylemek istiyorum;
-Hem ders çalışmaya başlarken hem de sınavdayken en iyi yapılan dersten başlamak, özgüveni artırdığı için kaygıyı azaltacak ve motivasyonu yükseltecektir.
-Anlaşılması zor olan konulara ve yanlış yapılan sorulara daha çok zaman ayırıp dikkat edildiğinde kalıcı öğrenmelerin gerçekleşebileceğini unutmamak gerekir. 
-Üst üste birkaç soruyu yapamama, okuduğunu anlayamayıp başa dönme gibi durumlar yaşandığında, dikkatinizin dağıldığını düşündüğünüzde mutlaka biraz mola verin. Bu verilen mola bir kayıp değil, daha iyisini yapabilmek için enerji toplama zamanıdır.

Aileler için öneriler:
Çocuklarımızın sevgiye, ilgiye, desteğe ve en çok da anlaşılmaya ihtiyacı vardır. Bunu sadece sözel olarak değil aynı zamanda davranışlarımızla da onlara göstermeli ve hissettirmeliyiz.
Okul, dersler, ödevler, sınav gibi konuların sorumluluğunu çocuğunuza bırakmalısınız. Çocuğunuzun yerine getirmesi gereken sorumlulukları siz üstlenmemelisiniz. Onların yanlarında olarak destek olmalıyız.
Çocuklarınızı hiçbir zaman başkalarıyla kıyaslamayın, her bir bireyin diğerlerinden farklı kişilik ve potansiyele sahip olduğunu unutmayın. Onlara kendi ilgi, yetenek ve becerilerine göre potansiyellerini gerçekleştirmeleri için olanak sağlayın.
Hem övgüde hem de eleştiride aşırıya kaçmayın. Kişiliğe değil davranışa odaklanarak cümlelerinizi kurun. Öğrenciye karşı genelleme yapmaktan kaçının.
Çocuklar en yakınındaki temel modelleri yani sizi örnek alırlar. Sadece duyduklarıyla değil gördükleriyle de öğrenirler ve bunları uygularlar. Bu yüzden sizler de stres ve kaygı durumlarınızı yapıcı düşünerek kontrol altında tutmaya çalışın. Çünkü kaygı bulaşıcı bir duygudur.


Öğrencilerimiz stres ve kaygı durumuyla başa çıkamadıklarında mutlaka okulunun rehberlik ve psikolojik danışma servisine başvurmalıdır. Biz okul psikolojik danışmanları olarak hem öğrencilerimize hem de velilerimize destek olmak için hazırız. Dedi
Sefaköy Final Akademi Anadolu Lisesi psikolojik danışman rehber öğretmeni Gül Zeynep VURAL a teşekkür ediyoruz..
www.takipmedya.com

Pet Shop