TakipMedya

Sinema Hakkında…

Sinema Hakkında…
299
11 Temmuz 2020 - 21:53

Sinema Nedir:

Sinema, görüntülerin veya çizilmiş desenlerin ışıkla bir perdeye düşürülerek hareketli görüntüler elde edilmesi temeline dayanan sanat dalıdır. Resimlerin hareketini; düzenli aralıklarla, karanlık bir yerde, özel bir makine aracılığıyla perde üzerinde yansıtarak yeniden oluşturma işidir. Perdeye yansıtma işleminin yapıldığı salon da sinema adını almaktadır.

Sinema kendine özgü bir anlatım aracıdır. Görüntüler ve sesler onun dilinin unsurları durumundadır. Görüntünün ve sesin temel anlatım öğesi ise kendine özgü bir anlatım tekniği olan senaryo hâlindeki kurgudur.

Sinemada ses, efektlerin ve müziğin de etkisiyle filmde gerçeklik duygusunu uyandıran bir unsurdur. Gelişen sinemada ses, anlamı güçlendiren dramatik bir öge olarak da kullanılır

Ülkemizde Sinema:

Sinema ülkemize, Fransız Lumier Kardeşlerin çektiği ilk film olan, Tren’in Gelişi filminin 1896 yılında Galata’da gösterilmesiyle girdi. İstanbul’da yapılan ilk film gösterimi, izleyenlerin trenin üstlerine geldiğini sanmaları sebebiyle, salondan kaçmalarıyla son buldu.

2000’li Yıllarda Sinema:

2000’li yıllar Türkiye’de sinema açısından bir canlanma dönemi olarak
adlandırılabilir. 1990’lı yıllara göre, sinema salonu ve toplam izleyici sayısı
önemli oranda artarken, üretilen filmler uluslararası alanda eleştirel ilgi görmeye başladı. Bu durum sinema sektörünün geleceğiyle ilgili olumlu tahminler yapılmasına yol açtı.

Türk sineması uzun yıllar süren teknolojik yetersizliğini 2000’li yıllardan itibaren kapatmaya başlamıştır. İzleyicilerin, yapımcıların, dağıtımcıların ve işletmecilerin bilinçlenmesi, bir anlamda kendilerini yetiştirmelerinin sonucunda teknolojik gelişmeler Türk sinemasına hızlı ve olumlu biçimde yansımaya başlamıştır. Eski kuşak ve yeni arasında küçük çapta tartışmalar yaşansa da bunlar da zamanla ortadan kalkacaktır. Yapım ve çekim aşamalarında bağımsız ve A sınıfi yapımcı ve yönetmenler çeşitli kolaylıklara sahip olmuşlardır. Kurgu aşaması klasik kurgu masalarından evlere kişisel bilgisayarlara taşınmıştır. Dağıtım ve gösterim dijitalleştikçe teknik kalite kaybı ve korsan filmcilik azalma aşamasına gelmiştir. Bu bağlamda dijital standartlarda çekilen bir Türk filmi dünyanın her yerinde gösterilebilir ve izlenebilir hale gelecektir. Bunların yanı sıra eski filmlerin dijitale aktarılması ve yeni filmlerin dijital ortamda saklanması da Türk film arşivciliğinde bir devrime yol açacaktır.

Sinema ve AVM’ler

 Avm’lerin büyük bir kısmın da sinema salonları vardır. İnsanlar sinema salonlarını böylece rahatlıkla kullanabiliyorlar. Hazır Avm’ye gittik birde sinema ve patlamış mısır keyfi yapalım diyorlar. Çocuklar da yeni çıkan çizgi filmleri sinema da izlemenin zevkine varıyorlar. Karne hediyesi yerine bile geçebilir bir filmi evde izlemek yerine sinema salonunda izlemek. Sinema, çocuklar ve yetişkinler için çok iyi bir dinlenme ve eğlenme aktivitesi olmuştur.